Fundația Est-Europeană solicită oferte comerciale pentru servicii de asigurare medicală facultativă

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie națională de asigurări care va presta servicii de asigurare medicală facultativă pentru anul 2023 pentru angajații Fundației Est-Europene (15 persoane).

Cadrul general
Fundația Est-Europeană este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Fundația Est-Europeană (FEE) este cea de-a cincea organizație națională din cadrul Rețelei ”Fundației Eurasia”, fiind organizația succesoare a Fundației Eurasia în Moldova. Fondatorul unic al Fundației este organizația non-profit ”Fundația Eurasia”, Washington, D.C. (SUA).

Scopul
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie națională de asigurări care va presta servicii de asigurare medicală facultativă pentru anul 2023 pentru angajații Fundației Est-Europene (15 persoane).
Sarcina tehnică
Asigurare medicală facultativă care va include:
- medicină generală;
- medicină de urgență;
- stomatologie, inclusiv protezare;
- acces la instituții medicale naționale şi locale publice, cât și la instituții medicale private;
- compensare medicamente;
- posibilitatea de a asigura membrii familiei a angajaților Fundației;

N.B. daca există pachete si cu acces parțial la instituții medicale de peste hotarele Republicii Moldova, vă rugăm să includeți ca opțiuni.

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:
1. Componența pachetului/pachetelor de asigurare medicală propuse care să includă informații referitoare la:
1.1. Lista serviciilor medicale incluse în pachet;
1.2. Lista instituțiilor medicale incluse în pachet;
1.3. Descrierea riscurilor asigurate/neasigurate;
1.4. Informații referitor la cheltuielile tipologia cheltuielilor acoperite/neacoperite;
1.5. Condițiile de modificare a listei asiguraților pe parcursul anului, atât în cazul excluderii unui angajat, cât și în cazul includerii unui nou angajat în listă. Vă rugăm să specificați condițiile de plată/recalculare pentru diferite situații posibile;
1.6. Alte condiții de asigurare.
2. Oferta financiară pentru serviciile solicitate care va include:
2.1. Valoarea poliței de asigurare;
2.2. Suma totală asigurată pentru un asigurat;
2.3. Limitele de sumă pentru fiecare tip de serviciu propus;
2.4. Condiții de achitare;
2.5. Alte informații relevante.
3. CV-ul companiei și/sau alte documente care atestă experiența și calificările necesare pentru îndeplinirea cerințelor expuse în această cerere de ofertă.

Criterii de selecție a companiei:
1) Experiența și referințele companiei candidate;
2) Componența pachetului de asigurare medicală și diversitatea serviciilor oferite, inclusiv instituțiile medicale incluse;
3) Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate, inclusiv coraportul dintre prima de asigurare și suma asigurată.
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 15 decembrie 2022, orele 18:00.
Oferta comercială cu menţiunea – Asigurare Medicală Facultativă - se va expedia prin poşta electronică concurs@eef.md sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău.
Pentru întrebări și clarificări vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail concurs@eef.md sau la numărul de telefon (022) 23 53 43, ext. 119.

Despre Fundaţia Est-Europeană
Fundaţia Est-Europeană sprijină consolidarea democraţiei şi contribuie la dezvoltarea durabilă a societăţii moldoveneşti prin intermediul programelor educaţionale, asistenţei tehnice şi programelor de granturi care promovează dezvoltarea societăţii civile, consolidează buna guvernare şi mass-media şi contribuie la prosperitatea economică.
Fundaţia Est-Europeană îşi concentrează activităţile în trei domenii prioritare: Dezvoltare Economică, Promovarea Bunei Guvernări şi Acţiuni Sociale. În realizarea obiectivelor sale, FEE respectă principiile de egalitate şi nediscriminare.
Activitatea fundației este finanțată din sursele Guvernului Suediei, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și Uniunii Europene.

Documete atașate

Cerere de oferte 2023 (002)

Fișier .PDF , 441.08 KB
Vizualizează
Distribuie