Fundația est-Europeană solicită oferte comerciale pentru servicii de traducere

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta pentru anul 2023 o companie (persoană juridică) sau mai multe companii, pentru prestarea serviciilor de traducere.

Cadrul general
Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). 
Conform planului de activitate al Fundației, pentru anul 2023, sunt planificate o serie evenimente care necesită servicii de traducere simultană/consecutivă și/sau în scris din / în limbile română, engleză și rusă.
Scopul 
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta pentru anul 2023 o companie (persoană juridică) sau mai multe companii, pentru prestarea serviciilor de traducere.
Sarcina tehnică și criteriile de selecție le găsiți în Termenii de referință. 

IMPORTANT! Evaluarea ofertelor se va efectua per LOT. Compania aplicantă la concurs poate să includă în oferta financiară serviciile sale pentru Lot-urile pentru care deține experiență. Fundația poate să selecteze una sau mai multe companii.

Dosarul de aplicare pentru LOT I trebuie să conțină următoarele documente:
1) Copia de pe certificatul de înregistrare;
2) CV-ul companiei, inclusiv lista clienților actuali;
3) Oferta financiară;
4) CV-le traducătorilor implicați în traduceri.
.............................................................................................................................................................................

Dosarul de aplicare pentru LOT II trebuie să conțină următoarele documente:
1) Copia de pe certificatul de înregistrare;
2) CV-ul companiei, inclusiv lista clienților actuali;
3) Oferta financiară;
4) CV-le traducătorilor implicați în traduceri;

IMPORTANT! Ofertele financiare vor fi prezentate în lei moldovenești, cu indicarea 
prețurilor cu TVA și TVA 0%


Fundația Est-Europeană este instituție implementatoare de proiecte tehnice, livrările în cadrul cărora, sunt scutite de TVA, în conformitate cu HG nr. 246 din 08 aprilie 2010 ”cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”. 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 15 decembrie 2022, ora 18:00.


Oferta comercială cu menţiunea – Ofertă servicii traducere - se va expedia prin poşta electronică la adresa de e-mail concurs@eef.md sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău.
Pentru întrebări și clarificări vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail concurs@eef.md sau la numărul de telefon (022) 23 53 43, ext. 119.

Documete atașate
Vizualizează
Distribuie